رفع تمپرینگ

نصب نرم افزار

رفع مشکلات نرم افزاری

رفع عیوب هد، هیتر و کاغذ کش در قسمت تعمیرات پرینتر پوز

تعمیر مودم دستگاه پوز

تعمیر بخش وای فای Wi-Fi و لن LAN در دستگاه پوز

عیوب مرتبط به صفحه نمایش

برطرف کردن بخش پرینتر و قلقهای مرتبط به چاپ رل کاغذ

تعمیر تغذیه دستگاه پوز با تشریح مدار